Bài đăng

Căn cứ khoa học để xây dựng chuẩn đầu ra nghề Điện Công nghiệp hệ cao đẳng nghề (Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ). ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Title: Căn cứ khoa học để xây dựng chuẩn đầu ra nghề Điện Công nghiệp hệ cao đẳng nghề (Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ). ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)Authors: Tô, Thị Thu Hương
Phạm, Thị Mai HươngKeywords: Điện công nghiệp;Hệ cao đẳng nghề;Chuẩn đầu ra;Chất lượng giáo dụcIssue Date: 2013Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dụcAbstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu bao gồm: tổng quan vấn đề nghiên cứu; cơ sở lý luận và các khái niệm liên quan như chuẩn đầu ra", "Năng lực thực hiện", "Kỹ năng cốt lõi". Trình bày tổ chức và phương pháp nghiên cứu làm căn cứ khoa học để (...)"
Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34371Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Nghiên cứu thành phần Saponin và điều chế phức Saponin Phytosome của củ cây tam thất Panax Notoginseng trồng ở Tây Bắc Việt Nam

Title: Nghiên cứu thành phần Saponin và điều chế phức Saponin Phytosome của củ cây tam thất Panax Notoginseng trồng ở Tây Bắc Việt NamAuthors: Nguyễn, Hữu TùngKeywords: Tam thất;Panax notoginseng;saponin;phytosome;Tây BắcIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: Nguyễn Hữu Tùng. Nghiên cứu thành phần Saponin và điều chế phức Saponin Phytosome của củ cây tam thất Panax Notoginseng trồng ở Tây Bắc Việt Nam. ạp chí Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, Tập 32, Số 1 (2016) 1-7.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11351Tam thất (Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen), một loại duợc liệu quý, là cây dặc hữu của vùng Tây Bắc và dã duợc trồng thành công, cho nang suất tốt và có giá trị kinh tế cao. Ở nuớc ta, cho dến nay các công bố về thành phần hóa thực vật, hoạt tính sinh học và tác dụng duợc lý của cây tam thất là rất ít và tản mạn; chua có nghiên cứu hệ thống về hóa thực vật làm co sở dữ liệu cho việc phân tích, kiểm nghiệm nguồn duợc liệu quý này cung nh…

Nghiên cứu xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường tại một số mỏ khai thác khoáng sản lộ thiên

Title: Nghiên cứu xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường tại một số mỏ khai thác khoáng sản lộ thiênOther Titles: To study the construction process of restoration of environmental restoration at some mine-pit miningAuthors: Mai, Văn ĐịnhKeywords: Khoa học môi trường;Phụ hồi môi trường;Ô nhiễm môi trường;Khai thác khoáng sản;MỏIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 59 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7008Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Từ vựng học tiếng Anh cơ bản = Basic English lexicology

Title: Từ vựng học tiếng Anh cơ bản = Basic English lexicologyAuthors: Hoàng, Tất TườngKeywords: Tiếng Anh;Từ vựngIssue Date: 1993Description: 118 p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57360Appears in Collections:400 - Ngôn ngữ

Kim Lu: from village to ward = Kim Lũ: từ làng đến phố

Title: Kim Lu: from village to ward = Kim Lũ: từ làng đến phố. Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60Authors: Đặng, Thị Vân Chi , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Huyền VânKeywords: Kim Lũ;Việt Nam học;Đô thị hóa;Làng ven đôIssue Date: 2012Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnAbstract: 115 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Chapter 1: Natural conditions and development history of Kim Lu Village: This chapter focuses on giving general information on geographical location, natural conditions and formation history of the village to conclude the village as a traditional one. Chap (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53104Appears in Collections:IVIDES - Master Theses

PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM Ở VIỆT NAM

Title: PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM Ở VIỆT NAMAuthors: Trần Anh, PhươngKeywords: Kinh tế;Việt NamIssue Date: 2015Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triểnURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/204Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

ÉTUDE DES ERREURS EN EXPRESSION ORALE DES EXPRESSION ÉCRITE DES ÉTUDIANTS VIETNAMIENS D'ANGLAIS APPRENANT LE FRANÇAIS COMME LANGUE ÉTRANGÈREL = nghiên cứu lỗi trong diễn đạt viết của sinh viên Việt Nam ngành tiếng Anh học tiếng Pháp như là ngoại ngữ 2.

Title: ÉTUDE DES ERREURS EN EXPRESSION ORALE DES EXPRESSION ÉCRITE DES ÉTUDIANTS VIETNAMIENS D'ANGLAIS APPRENANT LE FRANÇAIS COMME LANGUE ÉTRANGÈREL = nghiên cứu lỗi trong diễn đạt viết của sinh viên Việt Nam ngành tiếng Anh học tiếng Pháp như là ngoại ngữ 2.Authors: Trịnh, Văn Minh
Trần, Đình Bình
Nguyễn, Thị Ái QuỳnhIssue Date: 2014Publisher: ĐHNNAbstract: 220 p. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Pháp -- Trường đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39819Appears in Collections:ULIS - Dissertations