Bài đăng

Mỏ nguồn gốc magma

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18560
Các mỏ khoáng nguồn gốc magma có liên quan chặt chẽ với các hoạt động macma, với sự mang năng lượng và vật chất từ những phần sâu của vỏ trái đất, từ manti tới. Sự hình thành của magma, sự xuyên lên những phần trên của vỏ trái đất và kết tinh của chúng, những hoạt động có quan hệ với các dung dịch hình thành sau khi magma đã kết tinh diễn ra rất phức tạp trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao, ở độ sâu lớn, trong những thời đại địa chất khác nhau và gắn liền với chuyển động kiến tạo của vỏ trái đất. Nguồn cung cấp vật chất để thành tạo các mỏ này chủ yếu là magma; quá trình magma và quá trình quặng hóa có quan hệ chặt chẽ với nhau. Macma là khối dung thể nóng lỏng hình thành một cách cục bộ ở những miền nóng chảy từng phần của manti và phần sâu của vỏ trái đất – nơi đó gọi là lò magma. Dung thể có thành phần không đồng nhất, là hỗn hợp của các silicat, axit, silic, oxit, kim loại, các chất bốc,…có nhiệt độ từ 600-700oC …

Thời địa tầng

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18561
Có thể nói thời địa tầng là thành tựu tổng hợp của các phương pháp nghiên cứu khác về địa tầng học, trước hết là thạch địa tầng, sinh địa tầng, cùng với địa chấn địa tầng, từ địa tầng, khí hậu địa tầng v.v… Các phân vị thời địa tầng gồm các thể đá – trầm tích, magma, biến chất – được hình thành trong những khoảng thời gian xác định trong lịch sử Trái Đất. Các phân vị thời địa tầng phản ánh các quy luật chung của sự phát triển của vỏ Trái Đất. Do thang cấp bậc đầy đủ của thời địa tầng được lập ra để phản ánh các giai đoạn lớn nhỏ khác nhau của lịch sử địa chất trên phạm vi toàn thế giới hoặc liên khu vực, nên các phân vị của nó có ý nghĩa lớn đối với việc đối sánh các phân vị địa tầng thuộc các hình loại phân vị khác ở những phạm vi địa lý khác nhau của vỏ Trái Đất. Thời gian hình thành phân vị thời địa tầng gọi là phân vị địa thời. Do đó, hệ thống cấp bậc của các phân vị thời địa tầng có một hệ thống cấp bậc tương ứng của…

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18563

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18563
Sinh khoáng học là một bộ phận của Địa chất khoáng sản, nghiên cứu quy luật thành tạo và phân bố khoáng sản theo không gian và theo thời gian. Là khoa học có tính liên ngành – vận dụng những kiến thức và thành tựu của nhiều chuyên ngành địa chất khác nhau: kiến tạo, mag-ma, địa tầng, khoáng sản học v.v…để xác lập và lý giải những quy luật đó, phục vụ cho việc tìm kiếm phát hiện và dự báo tiềm năng tài nguyên khoáng sản cho một vùng lãnh thổ. Sinh khoáng học có 2 bộ phận: - Sinh khoáng lý thuyết (hoặc Sinh khoáng đại cương) - Sinh khoáng ứng dụng Kết quả cuối cùng của nghiên cứu sinh khoáng là thành lập được Bản đồ sinh khoáng và dự báo cho khu vực nghiên cứu, trên cơ sở đó đề ra phương hướng hợp lý, có hiệu quả cho công tác tìm kiếm thăm dò mỏ. Việc nghiên cứu sinh khoáng thường tiến hành cho các vùng lãnh thổ quy mô lớn cho tất cả các loại khoáng sản (sinh khoáng khu vực). Cũng có thể tiến hành đối với một loại khoáng sả…

Murchison Roderick (1792-1871)

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18564
Roderick Impey Murchison là một trong những nhà địa chất và địa lý quan trọng của thế kỷ 19 ở nước Anh. Ông là người đầu tiên đặt tên và mô tả kỷ Silur, Devon (cùng với Adam Sedgwick) và Permi.

Tai biến địa chất

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18567
Động đất, hoạt động núi lửa, bão tố, sóng thần...đã từng xảy ra trong lịch sử và gây ra những tổn thất to lớn về người và của. Theo cứ liệu lịch sử có thể nêu ra một số vụ điển hình: Về hoạt động núi lửa Hình 1. Núi lửa Aso (Nhật Bản) đang hoạt động - Vào năm 79 sau Công nguyên, núi lửa Vesuvius (Ý) hoạt động đã đốt cháy thành phố Pompei, Herculanum và Stabia làm 2.000 người chết. - Năm 1883, núi lửa Krakatau (Indonesia) hoạt động gây sóng thần làm thiệt mạng 36.000 người. - Năm 1902, núi lửa Pelée (vùng vịnh Caribe) hoạt động đã đốt cháy thành phố St.Pier và làm chết 30.000 người. - Núi lửa Aso (Nhật Bản) hiện nay đang hoạt động [H.1]. Về động đất: - Năm 1976, động đất ở Đường Sơn (Trung Quốc) đã phá hủy thành phố trên một triệu dân, cướp đi 240.000 sinh mạng, làm 160.000 người bị thương. - Ngày 17-8-1999, động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ với M= 7,4, thành phố bị phá hủy nặng và làm chết 30.000 người. - Ngày 26-12-2004, động đất …

Từ địa tầng

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18568
Trong những thập kỷ giữa thế kỷ 20 nhờ xác định sự định hướng của từ dư, các nhà địa chất đã lần đầu phát hiện hiện tượng xen kẽ các đới thuận từ (tức từ bình thường như hiện nay) và các đới đảo từ trong các dãy địa tầng của các đá trầm tích và đá phun trào basalt. Sự xen kẽ các đới như vậy đã lặp lại nhiều lần trong các dãy trầm tích, điều này chứng tỏ hiện tượng đảo từ cực đã xẩy ra nhiều lần trong lịch sử địa chất. Dù nguyên nhân của hiện tượng đảo từ cực chưa được khẳng định nhưng cứ liệu về hiện tượng này trong tư liệu địa chất đã được minh chứng rõ ràng. Điều quan trọng đối với địa tầng là các đới thuận từ và đảo từ được ghi lại trong đá đã diễn ra đồng thời ở những vị trí địa lý khác nhau trên Trái Đất. Do đó các nhà địa chất đã ứng dụng hiện tượng này để đối sánh các thể địa tầng, các lớp đá cùng chứa những đới đảo từ và các đới thuận từ giống nhau phân bố trên khắp thế giới. Từ địa tầng là phương pháp địa vật lý …