Bài đăng

Mise en œuvre de techniques d’optimisation, de recherche opérationnelle et de programmation mathématiques via l’utilisation de solveurs numériques commerciaux = Thiết đặt các kỹ thuật tối ưu, vận trù học và lập trình toán học bằng các bộ giải số thương mại

Title: Mise en œuvre de techniques d’optimisation, de recherche opérationnelle et de programmation mathématiques via l’utilisation de solveurs numériques commerciaux = Thiết đặt các kỹ thuật tối ưu, vận trù học và lập trình toán học bằng các bộ giải số thương mại. Luận văn ThS. Réseaux et Systèmes communicants: Programme piloteAuthors: Nguyễn, Thị SangKeywords: Công nghệ thông tin;Toán họcIssue Date: 2016Publisher: H.: Viện Pháp ngữ quốc tếAbstract: Résumé des résultats du mémoire : Ces travaux ont montré qu’il est possible de définir et formuler sous la forme de programmes linéaires en nombres entiers des problématiques d’ordonnancement robuste et que la définition d’une méthode de résolution spécifique à l’ensemble d’incertitude considéré peut améliorer significativement les performances en terme de temps de calcul.Description: 41 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59654Appears in Collections:IFI - Master Theses

Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động quản lý đào tạo của Trường Đại học Giao thông Vận tải

Title: Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động quản lý đào tạo của Trường Đại học Giao thông Vận tải : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dụcAuthors: Ngô, Doãn Đãi , người hướng dẫn
Bùi, Thị Phương LanKeywords: Quản lý đào tạo;Đánh giá chất lượngIssue Date: 2012Publisher: ĐHGDAbstract: Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Viện đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
114 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Nghiên cứu các tài liệu lý luận về đánh giá chất lượng quản lý đào tạo trong và ngoài nước. Nghiên cứu thực trạng công tác đánh giá chất lượng hoạt động quản lý đào tạo hằng năm tại Trường ĐH GTVT. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động quản lý (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34401Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở Blend của cao su thiên nhiên với cao su Nitril Butadien và một số phụ gia nano

Title: Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở Blend của cao su thiên nhiên với cao su Nitril Butadien và một số phụ gia nanoOther Titles: Study on preparation and properties of rubber nanocomposite based on natural rubber and nitrile butadiene rubber with some nano fillAuthors: Hồ, Thị OanhKeywords: Hóa hữu cơ;Vật liệu cao su;Phụ gia nanoIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiCitation: 62 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13870Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Pháp luật về quản trị công ty đại chúng, thực trạng áp dụng tại Công ty Cổ phần VINAFCO

Title: Pháp luật về quản trị công ty đại chúng, thực trạng áp dụng tại Công ty Cổ phần VINAFCOAuthors: Hà, Thị Thu HằngKeywords: Công ty đại chúng;Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Quản trị công tyIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 136 tr.Abstract: Nghiên cứu làm rõ khái niệm và khung pháp luật và thể chế cho quản trị công ty nói chung và quản trị công ty đại chúng nói riêng, mô hình, cách thức quản trị Công ty đại chúng ở Việt Nam và các nước trên thế giới. Tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển, mô hình, cách thức quản trị VINAFCO từ khi công ty được công nhận là Công ty đại chúng để đánh giá ưu điểm và nhược điểm của pháp luật hiện hành về quản trị công ty, từ đó rút ra những vấn đề cần xây dựng và hoàn thiện pháp luật và quản trị công ty hiệu quả. Đưa ra những kiến nghị và giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về quản trị công ty.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16338Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Study on methanotrophs and their some potential application aspects = nghiên cứu vi khuẩn ôxi hóa metan và tiềm năng ứng dụng.

Title: Study on methanotrophs and their some potential application aspects = nghiên cứu vi khuẩn ôxi hóa metan và tiềm năng ứng dụng. Luận văn ThS. Công nghệ sinh học: 60 42 02 01Authors: Đinh, Thúy Hằng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hiếu ThuIssue Date: 2014Publisher: ĐHQGHNAbstract: 80 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Công nghệ sinh học -- Viện Công nghệ sinh học và vi sinh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 201
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34662Appears in Collections:IMBT - Master Theses

NHỮNG QUAN HỆ CƠ BẢN CẦN GIẢI QUYẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY

Title: NHỮNG QUAN HỆ CƠ BẢN CẦN GIẢI QUYẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAYAuthors: Dương Văn, ThịnhKeywords: Phát triển bền vững;Hội nhập quốc tếIssue Date: 2015Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triểnURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/186Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Hoạt động vui chơi trong nhà trường của trẻ em lứa tuổi mầm non thành phố Hà Nội

Title: Hoạt động vui chơi trong nhà trường của trẻ em lứa tuổi mầm non thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80Authors: Lê, Thị Minh Loan
Ngô, Thị ThuậnKeywords: Tâm lý học;Trẻ em;Trường mầm non;Hà NộiIssue Date: 2013Publisher: ĐHKHXH & NVAbstract: 178 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35474Appears in Collections:USSH - Master Theses