Bài đăng

NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỰC TRẠNG, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

Title: NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỰC TRẠNG, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬPAuthors: Nguyễn Thế, BìnhKeywords: Nông nghiệp;Đồng bằng sông Cửu LongIssue Date: 2015Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triểnURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/192Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Thyroid Ultrasound and Ultrasound-Guided FNA

Title: Thyroid Ultrasound and Ultrasound-Guided FNAAuthors: Baskin, H. JackKeywords: Computer ScienceIssue Date: 2008Publisher: SpringerDescription: 253 p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27301

Xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu đúng một phần để kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của học sinh Phần hai Sinh học tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông

Title: Xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu đúng một phần để kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của học sinh Phần hai Sinh học tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 10Authors: Lê, Đình Trung, người hướng dẫn
Dương, Thị TuyếtKeywords: Phương pháp dạy học;Kiểm tra đánh giá;Sinh học;Kết quả học tập;Câu hỏi trắc nghiệm khách quanIssue Date: 2013Publisher: ĐHGDAbstract: Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Sinh học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu các tài liệu lý thuyết liên quan đến: trắc nghiệm, phương pháp kiểm tra đánh giá, câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thiết kế và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng câu nhiễu đúng một phần của giáo viên trong kiểm tra - đánh giá kết quả học (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47522

Đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ tại khu vực khai thác mỏ titan Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh

Title: Đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ tại khu vực khai thác mỏ titan Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Liên , người hướng dẫn
Nguyễn, Chí SỹKeywords: Phóng xạ;Khai thác mỏ;Ô nhiễm môi trườngIssue Date: 2012Publisher: ĐHKHTNAbstract: 79 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới, trong nước và vùng nghiên cứu (tỉnh Hà Tĩnh) về môi trường phóng xạ tại khu vực khai thác mỏ. Đánh giá hiện trạng phông phóng xạ, hiện trạng suất liều chiếu ngoài, hiện trạng liều chiếu trong qua đường hô hấp ( (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38193

Tổng quan về dịch tễ học, cơ chế và chẩn đoán tổn thương gan do thuốc

Title: Tổng quan về dịch tễ học, cơ chế và chẩn đoán tổn thương gan do thuốcAuthors: Đỗ, Thị PhươngKeywords: Dịch tễ học;Gan;Thuốc;Dược họcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - DượcURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55111Hiện nay, tổn thương gan do thuốc được coi là một thách thức lớn, với bệnh cảnh lâm sàng phức tạp, không có công cụ chẩn đoán xác định (phải chẩn đoán loại trừ hoặc sử dụng thang đánh giá cho điểm theo các tiêu chí khác nhau), điều trị còn nhiều điểm chưa thống nhất do chưa xác định được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh phức tạp. Hơn nữa, nghiên cứu sâu về cơ chế bệnh sinh sẽ giúp ích nhiều cho việc điều trị đặc hiệu.

Đánh giá tác dụng ức chế Enzym Acetylcholinesterase In Vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên (Coptis Chinensis Franch)

Title: Đánh giá tác dụng ức chế Enzym Acetylcholinesterase In Vitro của các phân đoạn dịch
chiết hoàng liên (Coptis Chinensis Franch)Authors: Nguyễn, Bích HạnhKeywords: Hoàng liên chân gà (Coptis chinensis Franch);Dược họcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - DượcURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55071Hoàng liên: Coptis chinensis Franch là cây thân thảo, sống nhiều năm, cao 10-25 cm. Thân rễ có màu vàng thường phân nhánh, lá có cuống dài mọc tập trung ở gốc, lá dài và mảnh chia thành 3 thùy chính. Mép khía răng không đều, thùy giữa gần giống tam giác cân xẻ thùy hình dạng lông chim, không đều. Hai thùy bên giống nhau có cuống lá ngắn hơn thùy giữa. Lá có màu xanh lục, nhẵn bóng, cụm hoa gồm 3-5 hoa mọc tụ trên 1 cuống chung dài khoảng 25 cm. Hoa nhỏ có màu vàng, lá bắc nhỏ, bao hoa màu lục. Năm lá đài có hình mác, 5 cánh hoa thon dài, hoa có khoảng 20 nhị. Lá noãn rời nhau khoảng 8-12 noãn. Cây ra hoa từ tháng 10-12. Quả có màu đen từ tháng 12 đến tháng 4 năm…

Hệ động lực ngẫu nhiên ẩn rời rạc và áp dụng

Title: Hệ động lực ngẫu nhiên ẩn rời rạc và áp dụng : Luận án TS. Toán học: 62 46 15 01Authors: Nguyễn, Hồng Hải, người hướng dẫn
Nguyễn, Hữu Dư,người hướng dẫn
Vũ, Tiến ViệtKeywords: Toán học;Xác suất thống kê;Hệ động lực ngẫu nhiên ẩn rời rạcIssue Date: 2013Publisher: ĐHKHTN
Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: 98 tr. + CD-ROM
Luận án TS. Lý thuyết Xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39706