Bài đăng

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt Nam

Title: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt NamAuthors: Hoàng, Đức NgọcKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Phạm tộiIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 127 tr.Abstract: Chương 1: Những vấn đề chung về phạm tội chưa đạt trong luật hình sự. Chương 2: Các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về phạm tội chưa đạt. Chương 3: Thực tiễn áp dụng và việc hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 về phạm tội chưa đạt.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16166Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

Title: Nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu HươngKeywords: Luật hình sự;Vụ án hình sự;Dân sự;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2009Abstract: 109 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu một số vấn đề chung về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. Tìm hiểu nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. Phân tích thực trạng nguyên tắc giải quyết vấn (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51575Appears in Collections:LAW - Master Theses

Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài từ năm 2001 đến năm 2014

Title: Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài từ năm 2001 đến năm 2014Other Titles: The Communist Party of Vietnam with the advocacy work for Vietnamese people living abroad from 2001 to 2014.Authors: Nguyễn, Thị Thu TrangKeywords: Lịch sử Đảng;Đảng Cộng sản Việt Nam;Công tác vận động;Việt Kiều;Người Việt NamIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 108 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8975

Nghiên cứu khai phá dữ liệu và ứng dụng phân tích xu thế thị trường chứng khoán

Title: Nghiên cứu khai phá dữ liệu và ứng dụng phân tích xu thế thị trường chứng khoánOther Titles: Research on data mining and applications to stock market trend analysisAuthors: Trần, Thị Bích NgọcKeywords: Hệ thống thông tin;Khai phá dữ liệu;Mạng thần kinh;Trí tuệ nhân tạoIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 54 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7314Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nghiên cứu quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện Học viện Ngân Hàng

Title: Nghiên cứu quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện Học viện Ngân HàngAuthors: Trương, Thị HườngKeywords: Công nghệ thông tin;Thư viện;Học viện Ngân hàngIssue Date: 2011Publisher: Khoa Thông Tin Thư việnAbstract: Thông qua việc tìm hiểu quá trình ứng dụng CNTT tại Trung tâm Thông tin Thư viện Học viện Ngân Hàng, làm rõ những mặt đã đạt được và hạn chế của việc ứng dụng CNTT trong từng khâu công tác tại Trung tâm để từ đó đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thông tin Thư viện Học viện Ngân Hàng.Description: KL00015; 75 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33836Appears in Collections:USSH - Undergraduate Theses

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường Trung học phổ thông huyện Mường Ảng – tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay

Title: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường Trung học phổ thông huyện Mường Ảng – tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nayOther Titles: Management ethics education for students of Secondary School in Muong Ang District - Dien Bien province in the current periodAuthors: Bùi, Trung ThànhKeywords: Giáo dục đạo đức;Quản lý giáo dục;Giáo dục trung họcIssue Date: 2014Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 87 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11187Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tổng hợp Oxazol bằng xúc tác SNCl2

Title: Tổng hợp Oxazol bằng xúc tác SNCl2Authors: Hồ, Sơn Lâm
Trần, Thanh Lương
Lê, Thị Hòa
Phạm, Thanh HàKeywords: Hóa hữu cơ;Điều chế;Oxazol;Chất xúc tácIssue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 127-129URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10712Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)